Koranet

Váš partner vo svete
korektúr a prekladov

Ponuka
O mne
Ako pracujem
Referencie
Cenník
Kontakt
TOPlist

aktualizácia: 15. 4. 2017
Překlady, s.r.o. Spolupracujeme s Překlady s.r.o.

    Korektúry textov v slovenskom jazyku

Korektúra slovenčiny je jednoduchá. Len ju treba vedieť. My ju vieme. Korektúrami sa zaoberáme už mnoho rokov. Okrem korektúr slovenských textov sa zaoberáme aj prekladmi z češtiny do slovenčiny. Tiež mnoho rokov. Ak teda potrebujete preložiť český text do slovenčiny a súčasne chcete mať istotu, že vaše texty budú preložené a skorigované
v súlade so spisovnou slovenčinou, neváhajte nás kontaktovať.

a) jazyková korektúra: táto korektúra obsahuje základnú kontrolu textu – kontrolu interpunkcie,
veľkých a malých písmen, pravopisu, preklepov, predložkových väzieb, dodržiavanie medzier

b) štylistická korektúra: táto korektúra obsahuje štylizáciu, slovosled, významovosť slov,
jednotnú terminológiu, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu, čistotu štýlu a obsahu, používanie
spisovných slov

c) predtlačová korektúra: táto korektúra zahŕňa konečnú úpravu textu pred uvedením do tlače.

Ide o:

    Nasledujúce ceny platia pre korektúry slovenských textov.

KOREKTÚRA (jazyková + štylistická)

KOREKTÚRA (predtlačová)


    Výpočet ceny

Cena sa môže meniť v závislosti od náročnosti textu a rýchlosti vypracovania

prekladu alebo korektúry.